Homeopatia

+ de 200 anys d’evidència clínica

1. Perquè utilitzar l’homeopatia?

E

Com abans puguem tractar una patologia amb homeopatia més fàcil i definitiva serà la seva resolució.

E

L’homeopatia és una medicina que, com hem vist, utilitza substàncies naturals.

E

Va a favor dels processos fisiològics curatius dels nostres organismes i, per tant, els ajuda ja que no suprimeix els símptomes.

E

Empeny els símptomes perquè el nostre sistema immunitari tingui la força suficient per resoldre’ls per ell mateix. Si això és així, el més segur és que el procés curatiu sigui complet i definitiu i no haguem de necessitar de la repetició freqüent d’un medicament químic (amb tots els efectes adversos que això suposa generalment) per a controlar-lo.

E

Els medicaments homeopàtics ben prescrits obtenen una resposta molt ràpida de l’organisme.

E

Com que l’homeopatia tracta sempre el nostre cos de forma global (física, emocional i mentalment), ja que aborda tant els símptomes com els signes de les malalties (com les vivim), la millora o curació, en el temps, també serà en els 3 plans de l’organisme (físic, emocional i mental).

2. Tractament homeopàtic

L’homeopatia és una medicina física

El primer que hauríem de tenir en compte és que l’homeopatia no és una medicina química i per tant no podem trobar el seu mecanisme d’acció dins el paradigma químic farmacèutic. Sabem que, a mesura que anem diluint les substàncies, de forma general, aquestes tenen un efecte més potent en els pacients.

Com pot ser això si ens basem en el paradigma químic de que a partir d’una setena dilució centesimal (la 7 CH que ens trobem anunciada en els tubs de medicaments) ja no hi queda cap tipus de matèria de la substància original?????

Doncs perquè el que resta en les successives dilucions dels medicaments són les propietats físiques de les substàncies inicials. Resten les propietats vibracionals d’aquestes substàncies. S’ha pogut demostrar científicament que les propietats vibracionals (els camps electromagnètics) resultants són diferents en cada una de les dilucions de la mateixa substància. El que sabem per la nostra pràctica clínica és el següent (d’això en tenim més de 200 anys d’evidències clíniques reals, amb mils i mils de casos documentats): que per a curar una malaltia necessitem utilitzar un o una successió de diferents medicaments a dilucions diferents i sabem que important és la selecció del medicament com la seva dilució.

Mètode ràpid, segur i curatiu

Una cosa important a tenir en compte és que l’efecte de l’homeopatia quan està ben receptada resulta en un mètode ràpid, segur i curatiu. És evident que si la patologia és crònica la curació no serà immediata, però sí que els efectes curatius s’han de començar a observar (si la malaltia és crònica) en un màxim de 15 o 20 dies. En el cas d’una malaltia aguda els efectes s’observen en un màxim de 3 o 4 hores.

Quines patologies pot curar l’homeopatia?

Les mateixes que la medicina al·lopàtica o farmacèutica química. És evident, però, que quan es tracta de patologies que requereixen d’una intervenció quirúrgica l’homeopatia no hi podrà fer res. Per exemple en el cas de traumatismes, quan hi ha una canvi en alguna de les estructures externes o internes del nostre cos o una degeneració de teixits importants.

3. FAQs Homeopatia

La reacció de l’homeopatia és lenta?

Si la patologia a tractar és una patologia aguda, la resposta del medicament homeopàtic correcte s’ha de començar a notar en el transcurs de les primeres 3 hores.

En el cas que s’estigui tractant una patologia crònica, la resposta dependrà de l’estat de salut del pacient, però en un tant per cent molt alt dels casos aquesta no és major als 15-20 dies. En molts casos comença a haver-hi canvis ja després dels 7 primers dies de tractament.

El tractament homeopàtic té efectes secundaris?

El tractament homeopàtic no té els efectes secundaris o col·laterals que pot tenir un tractament químic. L’ús d’un antiinflamatori, per exemple, pot tenir efectes nocius per a la paret de l’estómac.

En homeopatia, quan es tracten casos crònics, el que pot passar (i és bo que passi) és una agravació inicial dels símptomes que presenta el pacient. S’ha d’entendre que l’homeopatia empeny els símptomes per ajudar al cos a què es curin. 

És a dir, si entenem els símptomes com intents que fa el nostre cos per a resoldre una patologia concreta, si la magnitud d’aquests símptomes és suficient, aquests es manifesten i a continuació es resol el problema.

El que succeeix en un cas de cronificació dels símptomes és que el cos els va repetint freqüentment en un intent constant de guarir la patologia, però no n’és capaç per si mateix. Si no, no es cronificarien i s’arribarien a curar per si sols. D’alguna manera és com si el cos no tingués la força necessària per curar-se, no té la força suficient per crear símptomes de magnitud més gran per a resoldre definitivament el problema.

Entenent això, l’agravació dels símptomes inicials quan es pren un medicament homeopàtic és un senyal inequívoc de que l’acció del remei és la correcta, ja que una vegada aquest ajuda al cos a empènyer els símptomes, el següent pas serà la resolució del problema i la restitució de la salut en el pacient.

L’homeopatia és només placebo?

Tots, absolutament tots els tractaments realitzats a persones tenen un percentatge de placebo. El fet que et tractin, encara que sigui manualment, o el fet de poder-se explicar o que t’escoltin, o el fet de prendre’s algun medicament, sigui natural o químic, comporta en si mateix un acte de fe en què allò que fem ens guarirà. Aquí rau l’efecte placebo.

Ara bé, el que no pot fer l’efecte placebo és una agravació inicial dels símptomes quan tractem un cas crònic. No pot explicar les guaricions a bebès i a nens petits, ja que ells no aporten consciència als tractaments a què els sotmetem. Als animals? Encara menys.

Així doncs, podem afirmar categòricament que l’homeopatia té el mateix efecte placebo que pot tenir un tractament químic, per exemple.

Si el meu fill pren esprais broncodilatadors, els haurà de deixar si comença un tractament homeopàtic?

Quan es tracten patologies que poden posar en perill la vida dels pacients, com poden ser les patologies respiratòries profundes, no es poden deixar d’un dia a un altre sense una eina que els permeti subsistir, encara que no els curi de la seva patologia. Així doncs, mantindran l’ús dels broncodilatadors, solapant-se amb el tractament homeopàtic. S’aniran retirant a mesura que el pacient no els vagi necessitant fins que, en el millor dels casos, es puguin retirar totalment.

A les persones que utilitzen molta medicació química els pot ajudar un tractament homeopàtic?

Qualsevol persona, encara que utilitzi molts medicaments químics, pot afavorir-se d’un tractament homeopàtic. És evident que el fet que prengui tants medicaments dificulta saber quins són els símptomes del pacient i quins són els símptomes secundaris produïts pels medicaments, i també l’avaluació correcta de l’acció supressiva dels símptomes produïda pels medicaments químics.

Tot i això, i en la mesura que es pugui trobar un medicament que pugui ajudar al pacient, el tractament li podrà ser d’utilitat en els tres plans de l’organisme, físic, emocional i mental. Si això l’ajuda a poder anar disminuint la presa d’algun dels medicaments químics, molt millor.

Es necessiten moltes visites? Han de ser molt freqüents?

No. Si es tracta un cas de patologia crònica, la primera visita és exhaustiva i després s’ha de realitzar un seguiment, com a màxim, un mes i mig després. A partir d’aquí, a no ser que apareguin canvis en el pacient, no es faran visites freqüents. Només quan hi hagi canvis significatius.

Jo només cobro un màxim de 4 visites l’any. A partir de la cinquena, totes les que es facin són gratuites.

"L'homeopatia cura un alt percentatge de casos, més que cap altre tractament avui en dia. Sense cap mena de dubte, és el més segur, econòmic i complet de la ciència mèdica actual."

Mahatma Gandhi

Transforma avui mateix la teva salut

Tant l’homeopatia com l’osteopatia contribueixen a curar els nostres mals i milloren la nostra qualitat de vida.

Llamar

Contáctanos

Ubicación

whatsapp-logo

Llamar

Contáctanos

Ubicación

whatsapp-logo

Contacto Lateral
close slider

    Pide cita con nostros

    Osteopatía y Homeopatía en Gerona